Australia says sorry

at 1600 × 1200 in Australia says sorry